Czy można zwolnić lub przyspieszyć szybkość czytania tekstu?

Tak, szybkość czytania w funkcji zmiany tekstu na mowę rozciąga się w przedziale od 50% do 150% normalnej szybkości czytania. Możliwość dostosowania tempa jest szczególnie przydatna dla uczniów, którzy preferują wolniejsze tempo czytania, dzięki czemu mogą śledzić tekst na ekranie.

Watch our How-to video on the Read/Write function: (in English)

Leave A Comment?