Jakich użytkowników można dodać?

Można dodać 3 rodzaje użytkowników:

  • ucznia
  • rodzica
  • nauczyciela/nauczyciela wspomagającego
  • Wszyscy użytkownicy mają dostęp do aplikacji i portalu. W ten sposób wszyscy mogą łatwo przesyłać pliki z komputerów do aplikacji.

Leave A Comment?